Hoe m’n beste idee tot leven kwam

Oké, het is zover. Na een jaar lang werken aan het beste idee wat ik ooit heb gehad, is het nu tijd om uit de kast te komen. En alhoewel ik er heel veel tijd in heb gestoken, en anderen met mij, is het maar de vraag of het gaat lukken. Maar het idee moet slagen, het is te belangrijk om te falen. 

Je vraagt je natuurlijk af, waar heeft ‘ie het over? Wat is dat idee? Ik neem je even mee naar het jaar 2007. Ik zat met m’n dochters aan tafel en legde iets uit over communiceren. Iets simpels als, ik luister naar jou en dan luister jij naar mij. Toen de kids later die avond op bed lagen, kreeg ik m’n beste idee tot nu toe.

Ik bedacht me die avond dat het toch bovengemiddeld vreemd is dat er op de basisschool geen lessen zijn over persoonlijke communicatie. Terwijl goede persoonlijke communicatie een voorwaarde is voor een gelukkig en succesvol leven.

CommunicatieToppers in Leiderdorp
De allereerste lichting CommunicatieToppers in Leiderdorp

Want wat is belangrijker in het dagelijks leven? De exacte datum van de slag bij Waterloo of, snappen dat goed luisteren een wereld van verschil maakt in je communicatie? Ik denk het laatste. Want menig relatie houdt stand door goede communicatie. En goed samenwerken binnen een team kan ook niet zonder logische dialogen of stevige discussies. Maar waar leer je dat? In ieder geval niet op de basisschool.

Aan de slag of toch niet
Ik had een aantal keuzes. Niets doen en m’n ideeën voor mijzelf houden. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen bellen en het idee voorleggen. Of, zelf een lesprogramma schrijven voor het primair onderwijs. Ik besloot het laatste te doen.

Dat ging alleen niet zo heel erg vlot. Ik was net drie jaar aan boord bij Blinker (nu Spotler). Dat bedrijf groeide als kool en dus bleef er niet genoeg tijd over om het lesprogramma te ontwikkelen. Wel begon ik aan een document met de naam “Communicatie is Alles”. Daarin legde ik al m’n ideeën vast.

Fast forward van 2007 naar 2017
Het is januari en ik besluit dat dit het moment is om het programma vorm te geven. Ik maak een plan en werk de inhoud van “Communicatie is Alles” iets verder uit. Met dat document ga ik langs bij een aantal bevriende leerkrachten en directeuren van basisscholen.

M’n belangrijkste twee vragen zijn: 1. Wat vind je van het idee? en 2. Is er al zoiets? Tot m’n vreugde en ook een beetje verbazing vinden ze het een geweldig idee en Nee, er is niet zoiets. Er zijn wel veel programma’s die pesten moeten tegengaan. Maar geen enkele stelt “Persoonlijke Communicatie” centraal. Dit geeft me het vertrouwen om er werkelijk veel tijd te gaan besteden in 2017.

Q1 2017 – Versie I
In het eerste kwartaal werk ik het volledige document uit. Het bevat het waarom, de structuur en inhoud van de lessen en al m’n gedachten om het in de markt te gaan zetten. Een soort braindump dus. Dit document stuur ik eind maart naar dezelfde groep mensen en spreek met ze af. Ze geven me goede feedback maar zeggen vooral dat dit een prima basis is. Ik ga verder met versie II.

Schetsen voor het boek

Q2 2017 – Versie II
Alle feedback zet me aan het denken over de structuur. Ook wordt me duidelijk dat alleen een boekje maken niet voldoende is voor een lesprogramma. Je hebt een handleiding nodig voor de leerkracht en werkvormen voor tijdens de lessen. Ook besluit ik dat een presentatie voor het Digibord ideaal is om leuke foto’s, tekeningen en video’s te laten zien. De klus wordt alleen maar groter dus.

Met één van de leerkrachten, Eveline Vlasveld, werk ik steeds nauwer samen. Zij geeft les op ’t Bolwerk in Leiderdorp. We krijgen toestemming om een pilot te doen op die school. Dat is super want het geeft een deadline. Vijftien september start het lesprogramma in Groep 8.

Q3 2017 – Versie III
Dat betekent wel dat de derde versie helemaal klaar moest zijn. Het idee in inmiddels uitgegroeid van een simpel boekje met wat handig tips over persoonlijke communicatie tot:

  • Het boek Communicatie is Alles
  • Het oefenboekje met de werkvormen voor de leerlingen
  • Een handleiding voor de leerkracht
  • Een presentatie voor het Digibord met notities voor de leerkracht
  • E-mailcommunicatie om de ouders te betrekken

En al die middelen moeten klaar voor de pilot. Maar hoe groot een project ook is, als je eenmaal begint, is elke stap er eentje naar je einddoel. Eén van die stappen waren leuke tekeningen voor in het boek. Dus zat ik in Florence met m’n laptop de tekeningen te beschrijven voor Wilma Fransen die de illustraties heeft gemaakt.

Ook de werkvormen waren een klus om te bedenken en uit te werken. Gelukkig kreeg ik ook daar hulp van Eveline en een niewe ster, Fleur Vooijs, tweedejaars PABO-student met een gezonde drang naar perfectie. Toen ook Mirjam van der Loo aanhaakte voor de redactie, wist ik dat het zou gaan lukken.

Een boek?
Dan is daar het mooie moment dat je een doos toegestuurd krijgt met boeken. Honderd stuks van de eerste druk van Communicatie is Alles. Ineens ben je een schrijver. Een schrijver van een lesmethode om kinderen de basisvaardigheden van persoonlijke communicatie te leren en ze zo stevig(er) in de wereld te zetten.

Boek Communicatie is Alles

[Voordat de wereld over me heen valt, het shirt van Ajax wordt vervangen (sorry Ajax fans). De nieuwe club wordt Cletz United. Ook worden de karakters een betere afspiegeling van onze multiculturele samenleving]

Oké, vraagt je misschien af waarom een boek, scholen gaan toch over op digitaal? De belangrijkste reden voor een boek is de olievlekwerking die ik graag wil veroorzaken. De leerlingen nemen het boek mee naar huis. Daar ligt het op tafel en is toegankelijk geschreven. Niet alleen voor de leerlingen maar ook voor de ouders.

Door middel van een e-mail na de les vragen we de ouders om het hoofdstuk samen met hun kind te lezen. Zo bereikt het lesprogramma niet alleen de kinderen maar ook de ouders. Misschien zelfs wel een opa of oma.

De eerste les is met trillende handjes
Je kunt maar zenuwachtig zijn:-). Man, wat een stress is het toch als je iets voor de eerste keer doet. De hamvraag voor de pilot is vooral of de stof goed is afgestemd op de leerlingen? De eerste les zullen we dat niet kunnen beoordelen maar toch geeft het een indicatie.

Eveline en ik hebben een duidelijke verdeling gemaakt voor de lessen. Eveline geeft de lessen en ik zit achterin de klas met m’n laptop om aantekeningen te maken. Eventueel kan ik iets aanvullen.

De eerste les is een succes. Je weet niet half hoe leuk het is om kinderen aan de slag te zien gaan met jouw gedachtengoed. Die eerste les legt uit Waarom Persoonlijke Communicatie zo belangrijk is. Het is hartverwarmend om te horen waar de leerlingen gelukkig van worden, “Als m’n ouders met elkaar knuffelen”, of “Als iedereen het goed heeft”.

De eerste les is in ieder geval goed afgestemd op de leerlingen. De kop is eraf.

Evaluatie
Na elke les evalueren we. Passen de presentatie aan, de slide notities, de handleiding en kijken waar het boek beter kan. Al die informatie is input voor de tweede druk van het lesprogramma. Dat komt uit begin maart.

De laatste les was 6 februari 2018. De feedback is nog steeds zeer positief. Zowel de leerkracht als de leerlingen vinden de lessen heel leuk. De hamvraag is daarmee beantwoord, de lessen zijn prima afgestemd op de leerlingen. De ouders zijn ook enthousiast en vinden dat het programma op meer scholen gegeven zou moeten worden.

“De lessen vinden we onwijs waardevol, leuke onderwerpen waar ons hele gezin baat bij heeft, echt top!”

“Ook voor veel volwassenen inderdaad geen overbodige informatie ;). Ik vind het in een prettige stijl geschreven, met duidelijke, relevante voorbeelden.”

Grootste compliment tot nu toe: Pilotschool ’t Bolwerk heeft het lesprogramma aangeschaft voor de nieuwe Groep 8 van komend jaar.

Een nieuwe organisatie

Logo CiA kleur

De pilot geeft het vertrouwen om een nieuwe organisatie te starten. De naam wordt, niet geheel toevallig, “Communicatie is Alles”. Het doel, zorgen dat dit lesprogramma bij elke school in Nederland op het curriculum komt te staan. Eveline is zo enthousiast dat ze aan boord komt.

Het doel van Communicatie is Alles is om lesprogramma’s te ontwikkelen voor elke leeftijd. Niet alleen voor Groep 8 maar ook voor Groep 3 en 5. Natuurlijk ook voor het voortgezet onderwijs in al z’n vormen. En als laatste voor het MBO, HBO en WO onderwijs.

Om dat voor elkaar te boksen, moet er nog heel veel gebeuren. Maar ik heb nog wel een paar ideeën hoe we het voor elkaar kunnen krijgen.

Helemaal tot hier gelezen?
Als je helemaal tot hier gelezen hebt, dank je wel! (Waarschijnlijk ben je m’n vader of moeder:-). Ben je dat niet en heb je vragen over het lesprogramma, stuur me gerust een e-mail: paul@communicatieisalles.nl.

Betere communicatie als oplossing voor werkdruk in het basisonderwijs

Toen ik nog directeur van een basisschool was, zat ik vaak in mijn kantoor te denken, hoe kunnen we ons onderwijs meer verbinden, effectiever zijn en resultaten verhogen? Vaak ging ik dan in gesprek met externe trainers die een plan hadden. Het is jammer dat ik het toen zo buiten onszelf zocht.

Naar mijn mening worden leerkrachten betaald om 80% van de tijd bezig te zijn in hun klas. Met de ontwikkeling van hun leerlingen. Daar zijn ze het beste in en daar worden ze het gelukkigst van. Door teveel andere taken en zaken op beleidsniveau gaan de hakken in het zand. Het plezier verdwijnt en de werkdruk wordt te groot.

Als ik in die tijd op mijn kantoor beter had kunnen verwoorden wat ik wilde, wat ik voelde dat er misging, dan had ik dat met mijn team kunnen delen. Ik weet dat ik een bijzonder getalenteerde groep mensen in mijn school had werken. Wij hadden dan zelf een plan kunnen maken en kunnen werken in de juiste richting. Gevolg, teamleden met een gelukkiger gevoel voor de klas en meer zelfvertrouwen voor het hele team. Wat wil je nog meer?

Toentertijd had ik jammergenoeg nog niet door dat we eigenlijk geen nieuw systeem nodig hadden. We moesten alleen het huidige systeem verbeteren. Dat betekent eerst analyseren waar de meest voorkomende problemen vandaan komen. Om vervolgens voor die problemen een oplossing te vinden.

Als ik daar nu over nadenk, zie ik dat een groot aantal problemen door gebrekkige communicatie kwam. En niet alleen de communicatie met de leerlingen of de ouders. Nee, ook de communicatie tussen leiding en team en van het team onderling was niet optimaal.

Ook van mijzelf dus, want niemand is perfect. Dat die communicatie gebrekkig was, kwam simpelweg omdat we dat niet geleerd hebben. Terwijl er zoveel simpele handvatten zijn om toe te passen.

In het jaar dat ik nu aan Communicatie is Alles werk, heb ik geleerd dat je door goed communiceren werkelijk gelukkiger en succesvoller kan zijn. Al pas je alleen de tweede les toe over de CommunicatieLadder.

De CommunicatieLadder
Hoe hoger op de ladder, des te lastiger om te blijven staan en hoe harder je valt.

De CommunicatieLadder is een eenvoudig concept maar enorm krachtig. Vooral de stap tussen dialoog en discussie is essentieel. Je hoeft niet altijd te discussiëren met iemand. Dan gaan automatisch de hakken in het zand. In een dialoog overtuig je niet maar vertel je gewoon wat je ergens van vindt. Heel vaak kom je dan samen wel tot een goede conclusie en bereik je je doelen. De lesmethode staat vol met dit soort praktische maar eenvoudige concepten. Simpel om uit te leggen aan kinderen én volwassenen, leerkrachten en zelfs ouders.

Als we werkelijk de persoonlijke communicatie op scholen kunnen verbeteren, verlicht dat de werkdruk. Want kijk maar naar de gevolgen van betere persoonlijke communicatie.

  • Leerkrachten zijn minder tijd kwijt aan discussies binnen het team
  • Het management is minder tijd kwijt aan begeleiden van het team
  • Leerkrachten hebben minder discussie met de ouders
  • Leerkrachten en leerlingen zijn minder tijd kwijt aan onnodige communicatie
  • De sfeer op school verbetert

Ik spreek nog steeds veel leerkrachten. En steeds weer hoor ik van de externe mensen die worden ingehuurd om het “hostmanship” te verbeteren of een beoordelingssysteem de school in brengen. Natuurlijk zijn deze trainingen met veel goede bedoelingen gemaakt. Maar ik voel die leerkrachten denken, daar gaan we weer, er komt nog wat bij. Weer tijd die van het lesgeven afgaat.

Dat gevoel is logisch, het is ook steeds weer iets erbij. Terwijl aan het knagende gevoel van, dit moet toch makkelijker kunnen, niets gedaan wordt. Uiteindelijk heb ik afgelopen jaar gezien hoe het makkelijker kan. We moeten gaan zorgen dat de persoonlijke communicatie op scholen wordt verbeterd. Dat scheelt ontzettend veel tijd en ergernis. Die tijd en energie kunnen we vervolgens weer gebruiken voor alle leuke en mooie dingen met leerlingen.

Daarom vind ik het zo leuk om de TeamTraining Communicatie is Alles te geven.

In deze training ga je naar binnen, je leert jezelf kennen en groeit in je communicatie, je kent je valkuilen en weet je doelen logisch te formuleren. Het is niet iets nieuws maar simpelweg het verbeteren van iets dat de leerkracht de hele dag al doet.

Als ik dit had geweten in de tijd dat ik directeur was, had ik verbetering vanuit de kern, onszelf, kunnen maken. Dat was een stuk eenvoudiger geweest dan een team eindeloos overtuigen van weer een nieuw systeem.

Ik hoop dat we met Communicatie is Alles de leerkrachten kunnen laten groeien in hun communicatie en dat ze het gevoel hebben dat zij aan het roer staan van hun leven, hun werk en hun plezier voor de klas.

De allereerste Communicatie is Alles les ooit

Op negentien september 2017 is de allereerste les van de pilot op basisschool ’t Bolwerk in Leiderdorp. Onze knieën bibberen niet alleen van de zware dozen met boeken moet ik eerlijk bekennen.

We starten het Digibord en de presentatie van het lesprogramma, delen de boeken en oefenboekjes uit aan de leerlingen en gaan aan de slag. Eveline voor de klas en ik achterin met m’n laptop. Om notities te maken van wat er wel en niet goed gaat.

Het boek wordt goed ontvangen

De leerlingen reageren heel enthousiast op het boek. Dat is mooi. Vooral de tekeningen natuurlijk. Ik had heel expliciet gezocht naar iemand die in eenvoudige stijl de essentie kon raken van het boek. Die vond ik in de zomer. In de persoon van Wilma Fransen. Later meer over haar.

Communicatie via je smartphone

Allereerst doe ik een kleine introductie. Over hoe bijzonder (heel bijzonder) deze klas is en over waarom ik dit lesprogramma heb geschreven. Daarna neemt Eveline het over en gaan we aan de slag.

Na negen maanden gewerkt te hebben, ben je natuurlijk behoorlijk benieuwd of de lessen werken. Niet alleen technisch maar vooral de hamvraag: is de stof voldoende afgestemd op het niveau van de leerlingen? Want als dat niet klopt, moeten we terug naar de tekentafel.

Waarom wil je eigenlijk goed communiceren?

De eerste les gaat over het waarom. Waarom wil je eigenlijk goed kunnen communiceren? Mijn stelling is dat goed communiceren ervoor zorgt dat je een gelukkiger en succesvoller leven hebt. Dat is niet alleen m’n eigen ervaring maar ook onderzocht.

Want uit onderzoek blijkt dat goede relaties belangrijk zijn voor een gelukkig leven. En communicatie is belangrijk om die relaties gezond te houden. Met gezonde relaties bereik je bovendien ook nog eens meer in je professionele leven. Alhoewel dat laatste voor deze leerlingen nog een beetje ver van hun bed is natuurlijk. De aandacht gaat dus vooral uit naar een gelukkig leven.

Het is hartverwarmend om de leerlingen te horen praten over wat hen bezig houdt. Hoe zij communicatie ervaren in hun direct omgeving. Wat ze gelukkig maakt, maar ook waar ze verdrietig van worden. Hoe ze over succes denken. Op de vraag wat ze gelukkig maakt, krijg je echte pure antwoorden terug. Zoals:

“Ik word gelukkig als ik m’n ouders zie knuffelen.”

“Ik ben gelukkig als ik mag dansen of sporten.”

En, niet minder waar en zeker grappig.

“Ik word gelukkig als het drie uur is en we naar huis mogen.”

De onderdelen van het lesprogramma werken goed

De flow van de les werkt; introductie van de stof, een video kijken, uitleg en dan een werkvorm. Het lijkt een prima afwisseling te zijn en de leerlingen goed bij de les te houden. Fijn om te weten.

DigiBord presentatie Communicatielessen

Ook de presentatie op het DigiBord helpt enorm. Dit is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Het zuigt de leerlingen als het ware de stof in. Maar ook voor een leerkracht is het handig. Met behulp van de slide notities weet Eveline precies waar ze is in de les. En dat is zeker bij het onderwerp communicatie geen overbodige luxe.

Voorzichtige conclusie…

De eerste les geeft vertrouwen dat we Communicatie is Alles daadwerkelijk goed afgestemd is op de leerlingen. Maar er is nog een lange weg te gaan natuurlijk. Later meer blogs over de lessen.

Over

Communicatie is Alles is een lesprogramma om leerlingen van Groep 8, de basisvaardigheden van persoonlijke communicatie te leren, en zo stevig in de wereld te zetten.

Meer weten, stuur een e-mail naar paul@communicatieisalles.nl of bel 06 4397 5972.

Hoe Communicatie is Alles begon

Ik weet nog goed hoe het begon. Ik zat aan tafel met m’n vrouw Lisette en dochters Loïs en Isabel. Het zal ergens midden 2007 geweest zijn. Gewoon een doordeweekse avond. Waar we precies over spraken, weet ik niet meer, maar ik probeerde, net zoals mijn ouders dat hadden gedaan, m’n kinderen iets te leren over hoe je met elkaar praat. Iets in de trant van, luisteren en nadenken voordat je antwoord geeft. Het zal eenvoudig geweest zijn, want m’n dochters waren op dat moment acht en vijf.

Foto Loïs en Isabel aan tafel in 2007

Toen de kinderen later op de avond in bed lagen, zat ik voor me uit te staren. Op dat moment bedacht ik me dat het toch heel vreemd is dat we onze kinderen op de basisschool wel leren rekenen en schrijven, maar niet hoe ze moeten communiceren. Terwijl dat communiceren zo’n belangrijk deel uitmaakt van ons leven. Misschien nog wel belangrijker dan rekenen of foutloos schrijven.

Het idee heeft me nooit meer losgelaten. In de loop der jaren maakte ik aantekeningen in een document met de naam “Communicatie is Alles”. Een uitdrukking die ik soms gebruikte op werk en thuis. Steeds als ik een idee had of zelf weer iets leerde over communicatie, legde ik het vast. Met als doel om uiteindelijk een lesprogramma over communicatie te ontwikkelen voor het primair onderwijs.

Een drukke baan en opgroeiende kinderen zorgden ervoor dat er niet veel voortgang zat in het project. Daardoor bleef het lang op de plank liggen. Tot begin 2017. Toen vond ik de tijd om serieus met het project aan de slag te gaan.

Het resultaat is een lesprogramma bestaande uit een boek en oefenboekje voor de leerlingen, een handleiding en Digibord presentatie voor de leerkracht en e-mails om de ouders te betrekken bij het programma. Dat laatste om te proberen een olievlekwerking op gang te brengen.

Ook schreef ik een plan om het lesprogramma op zoveel mogelijk onderwijsinstellingen op het curriculum te krijgen. Ik geloof er heilig in dat goede communicatievaardigheden een enorm verschil kunnen maken in het leven. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk jongeren in aanraking te laten komen met deze lessen.

Ik ben ervan overtuigd dat als we kinderen leren om goed te communiceren, dat ze een gelukkiger en succesvoller leven zullen hebben. Dus dat is m’n missie.

Veel geluk & succes, Paul.