Tali Sharot

Dingen gedaan krijgenTali Sharot is professor cognitieve neurowetenschappen bij de afdeling experimentele psychologie aan de University College London (UCL). Ze is bekend geworden met de neurale onderbouwing voor het, soms onrealistische, menselijk optimisme en de gevaren ervan. 

In 2017 verscheen haar boek Dingen gedaan krijgen, hoe je met hersenwetenschap mensen kan beïnvloeden. Er is zeker overlap met het werk van Robert Cialdini in Influence maar Tali schrijft toegankelijker en de onderzoeken zijn wat recenter.

Onderbouwd door onderzoek laat ze zien waarom en hoe mensen zich laten beïnvloeden. We zijn in ieder geval niet zo rationeel als we denken. Laten ons liever leiden door emotie dan door ratio en houden onszelf eigenlijk vaak voor de gek. Maar met de inzichten in dit boek, kun je je eigen denken analyseren en kijken of je wel wat rationeler kunt worden. Om op die manier meer dingen gedaan te krijgen natuurlijk.

Wikipedia >> https://en.wikipedia.org/wiki/Tali_Sharot
Affective Brain Lab >> http://affectivebrain.com/?page_id=161
Optimisme Bias >> http://www.ted.com/talks/tali_sharot_the_optimism_bias

TEDx Cambridge

Hoe jezelf te motiveren om je gedrag aan te passen.

Communicatie is Alles

Het werk van Tali Sharot is interessant omdat het veelal gaat over beïnvloeding. In  het Nederlands is dat vertaald met “Dingen gedaan krijgen”, maar uiteindelijk draait het om beïnvloeden. En daar is niets mis mee. We willen de mensen om ons heen de hele dag beïnvloeden, vaak om te  helpen. Je kinderen bijvoorbeeld, om vooral gezond te eten, voldoende nachtrust te nemen en niet teveel op social media te bivakkeren.

En ook op je werk, doe je niet anders. Je streeft naar een maximaal resultaat in je team. Daarvoor moet je met elkaar in gesprek, over de beste aanpak, iets dat is voorgevallen tijdens een presentatie of een ontevreden klant. Niet altijd zul je dezelfde mening hebben als je collega’s. Maar ergens moet je samen tot een besluit komen. Liefst het beste besluit en dat doe je door elkaar te beïnvloeden.

In het lesprogramma Communicatie is Alles leren kinderen de basisvaardigheden van persoonlijke communicatie. Door die vaardigheden aan te leren, krijgen ze meer dingen gedaan. Zo leren ze bijvoorbeeld om een positief spreker te zijn, en die hebben vaak de meeste invloed.