Executieve functies
Doelgerichtheid

Doelgerichtheid betekent het vermogen om het doel voor ogen te houden en daarnaar te handelen, zelfs als je taak wordt onderbroken of er uitdagingen op je pad komen. 

Je doel formuleren en je aandacht richten is al lastig voor veel mensen. Nog veel moeilijker wordt het als een taak onderbroken wordt of dreigt onderbroken te worden. Zoals voor veel mensen tijdens de decembermaand wanneer ze toch even stoppen met diëten, omdat dat toch niet vol te houden is. Onzin natuurlijk, je moet alleen focus houden, jezelf misschien iets meer gunnen, maar je hoeft niet persé alles los te laten.

Doelgerichtheid in communicatie

In het boek Communicatie is Alles staat doelgerichtheid centraal. Als je doelgerichter bent, lukt simpelweg meer. Daaruit volgt als vanzelf weer dat jij je goed voelt over wat je hebt bereikt.

Maar er is nog een niveau van doelgerichtheid in communicatie: doelgericht zijn binnen een gesprek. Want vaak vergeet je waarom je een gesprek voert. Je emoties nemen een loopje met je en het gevolg is dat je uiteindelijk in een ruzie belandt. Niet echt een leuke situatie en te voorkomen door al veel eerder het doel van je gesprek als focuspunt te behouden.

De lastige oefening is om jezelf op meerdere momenten te richten op het doel dat je had voordat je het gesprek inging. Ook als emoties hoog oplopen. Metacognitie is daarvoor belangrijk.

De CommunicatieLadder
Hoe hoger op de ladder, des te lastiger om te blijven staan en hoe harder je valt.

In Communicatie is Alles

Het lesprogramma bevat een concept genaamd de CommunicatieLadder. Vier sporten met elk een niveau van communicatie. Hoe hoger je komt des te groter de kans dat je valt en des te harder je valt. Blijf dus vooral in dialoog. Eén van de belangrijkste manieren om dat te doen, is het doel voor ogen houden. Dit komt keer op keer terug tijdens de lessen. Zeker ook in het hoofdstuk over positief spreken. Zoals al eerder aangegeven, ook de executieve vaardigheid metacognitie speelt een belangrijke rol om doelgerichtheid te trainen.

<< Responsinhibitie | Inlevingsvermogen >>

Gratis lesprogramma

Leer kinderen de basisvaardigheden van persoonlijke communicatie