Poll uitslag les 6

Dank voor je stem. Hieronder zie je de antwoorden tot nu toe. Deze worden continue bijgewerkt aan de hand van nieuwe inzendingen. Altijd mooi om te zien hoe mensen over een bepaalde onderwerp of stelling denken.

Totaal

Toelichtingen

Hieronder zie je de antwoorden van de individuele inzending. Daaronder staat steeds waarom die persoon er zo over denkt.

Ja 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat dit daadwerkelijk zo is. Lees dit artikel >> Daniel Goleman onderzoekt Emotionele Intelligentie vaardigheden

Nee 

Zonder een bepaalde mate van cognitieve intelligentie lukt het niet om je doelen te bereiken. Je hebt dus ook een bepaald IQ nodig om doelen te bereiken.

Geen mening 

Ja en nee, het ligt helemaal waar het om gaat. Soms is het beter om emotionele intelligentie weg te laten in het belang van iets. En met andere dingen kan je juist beter op je gevoel vertrouwen dus je emotionele intelligentie

Nee 

EQ kan voor behalen van doelen niet los gezien worden van IQ. Hoe belangrijk het verschil is heeft te maken met hoe je je doelen stelt en wat voor doel het is. Wat voor de ene persoon een moeilijk doel is, is voor de ander te simpel.

Ja 

Met een goed ontwikkeld EQ ben je beter in staat de wereld en de mensen om je heen te begrijpen, en kan je je er beter in ‘bewegen’. Ook kan je dan beter communiceren en je inleven in de ander; een groot goed! Als je IQ beter ontwikkeld is dan je EQ, dan zal je de wereld meer ‘mechanisch/ theoretisch’ begrijpen, maar minder vanuit jezelf qua gevoel/afstemming etc.
Sorry; geen kort antwoord voor mij mogelijk 😉

Geen mening 

Ik denk dat het allebei wel belangrijk is ook al vind ik emotionele intelligentie wel iets belangrijker, want dat is mooi als je dat bezit want dat ben jij de persoon dat zit in je en dat is heel waardevol.Maar IQ is ook belangrijk voor het behalen van je doel bv je wilt dolgraag chirurg worden dan moet je heel goed kunnen leren want met een lager diploma is het niet mogelijk om chirurg te worden dus ik denk allebei is het belangrijk.