Missie (How)

Onze uitdaging is om het vak persoonlijke communicatie op de kaart te krijgen binnen het onderwijssysteem in Nederland. Om te beginnen op de basisscholen.

Primair Onderwijs

We zijn gestart met het lesprogramma voor Groep 7/8. Daarmee geven we de leerlingen een stabiele basis voor het middelbaar onderwijs. Een tweede reden om in G7/8 te starten, is het dat de betrokkenheid van ouders bij het primair onderwijs groter is dan in het voortgezet onderwijs.

Die betrokkenheid is belangrijk omdat het lesprogramma ook e-mailcommunicatie naar ouders bevat. Door die te betrekken bij de lessen, kunnen we ook hen bereiken. In de e-mails leggen we de stof uit, vragen we ze om het boek mee te lezen en samen met hun kind de thuisopdrachten te maken.

De programma’s voor Groep 3 en Groep 5 zijn op dit moment in ontwikkeling.

Voortgezet Onderwijs

We gaan het lesprogramma voortzetten op het VO. Samenwerken wordt een steeds belangrijkere vaardigheid op het VO. Alleen daarom al is het goed om het lesprogramma naar het VO te brengen. Want samenwerken draait immers vooral om communicatie.

Het lesprogramma voor de basisschool is al geschikt voor de brugklas. Voor de hogere klassen starten we eind 2018 met de ontwikkeling van het lesmateriaal.

MBO / HBO / WO

Voor 2019 staan programma’s voor het de middelbare en hogere beroepsopleidingen op het programma. En ook het WO krijgt z’n eigen programma in 2020.

Een leerlijn ontwikkelen voor kinderen van 4 tot 24, dat is de missie. Maar wel een moderne leerlijn.

Een modern onderwijsprogramma

Om het lesprogramma daadwerkelijk op de kaart te krijgen, moet het voorop lopen. Daarom bestaat elk lesprogramma uit:

  • Presentatie voor op Digibords met slide notities
  • Handleiding voor docenten
  • Het boek Communicatie is Alles
  • Werkvormen individueel en in groepsverband
  • E-mailcommunicatie naar de ouders
  • Onderzoek naar de effectiviteit

Bekijk de lessen van Communicatie is Alles >>