Les 5
Wat je zegt is, niet het belangrijkste

Introductie

Niet alleen wát je zegt is belangrijk, nog veel belangrijker is hoe je het zegt. In les vijf introduceren we non-verbale communicatie. Wat is het en hoe kunnen we er op letten.

Lesdoelen

1De leerlingen begrijpen wat non-verbale communicatie is en hoeveel invloed die heeft
2Ze snappen dat het ontwikkelen van je Sociaal Emotionele vaardigheden helpt om non-verbale communicatie te zien en te verbeteren
3De leerlingen zien in dat SE-vaardigheden minimaal zo belangrijk is als hun IQ om doelen te bereiken en leuke relaties te hebben

Lesvideo

Leermiddelen

De leermiddelen bevatten de digibordpresentatie, video’s, slide notities en werkvormen.

Ga naar de leermiddelen van les 5 >>