Werkboek Communicatie is Alles

Het lesprogramma bevat meer dan 50 werkvormen en de meeste daarvan hebben een werkblad. Het is leuk om al deze werkbladen bij elkaar te brengen in een werkboekje van de communicatielessen.

Dat kun je doen in de huiswerkmap die de leerlingen al gebruiken of misschien vind je het leuk om er een los werkboekje van te maken.

Geen analoog werkboekje van de communicatielessen

Ik heb bewust gekozen om geen werkboekje bij het lesprogramma te maken. Door de werkvormen en werkbladen online te houden, is het makkelijk om wijzigingen aan te brengen.

Ideeën voor werkvormen

Daarnaast is het de bedoeling dat je ook zelf werkvormen kunt bedenken en insturen. Jij ziet wat wel en niet werkt in de klas, kent veel meer werkvormen dan ik en deelt die ervaring hopelijk graag.

Op deze manier kun je mij en andere leerkrachten helpen om hun communicatielessen nog beter te maken.