Algemene Voorwaarden Lesprogramma

Geheel in de stijl van het lesprogramma zijn ook de algemene voorwaarden van Communicatie is Alles persoonlijk en logisch geformuleerd dus met zo min mogelijk juridische termen doorspekt.

Met het gebruik van deze website committeer je jezelf of jouw organisatie aan onderstaande algemene voorwaarden.

Communicatie is Alles

Communicatie is Alles is een rechtspersoon in Nederland en ingeschreven bij de KvK Rijnland te Den Haag.

Over jou

Als je je registreert ga je een verbintenis aan met Communicatie is Alles. Dat doe je niet alleen op persoonlijke titel maar ook uit naam van de (onderwijs)organisatie waarvoor je werkzaam bent.

Registratie betekent in ieder geval een nette omgang met andere bezoekers en geregistreerde gebruikers van deze site en het lesprogramma. Gebruikers die zich hier niet aan houden, worden verwijderd.

Over het lesprogramma

Het lesprogramma Communicatie is Alles bevat 25 lessen. Het bestaat uit evenzoveel lespagina’s met daarop lesdoelen, werkvormen, presentaties, communicatie naar ouders en meer.

Daarnaast vind je pagina’s die je helpen om de lessen binnen jouw instelling optimaal in te zetten. Zoals een introductie, instructie hoe je je kunt voorbereiden, hoe je een werkboekje kunt maken van de lessen en meer.

De online omgeving

Het lesprogramma is te vinden binnen de online omgeving van Communicatie is Alles. Om toegang te krijgen moet je je registreren. Dit account bestaat uit een gebruikersnaam, wachtwoord en alle verdere gegevens die worden gevraagd tijdens registratie.

Het account is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om de gebruikersnaam en wachtwoord te delen met andere personen. Elke natuurlijke of rechtspersoon kan eenvoudig zelf een account aanmaken bij Communicatie is Alles.

Rechten op video

In verschillende lessen worden videovoorbeelden gebruikt die de lessen ondersteunen. Communicatie is Alles heeft en geeft, geen rechten voor het gebruik van deze video’s in de lessen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruiken van al het videomateriaal in de klas. Communicatie is Alles is niet verantwoordelijk voor de kosten die voortvloeien uit onrechtmatig gebruik van materialen van derden.

Dit klinkt allemaal spannend maar onderwijsinstellingen hoeven geen auteursrechten te betalen mits de beelden worden gebruikt als educatief middel.

Meer informatie over auteursrecht in het onderwijs >>

Intellectueel eigendom Communicatie is Alles

Ik heb Communicatie is Alles ondergebracht onder een Creative Commons licentie. Dat betekent dat:

  • Iedereen het lesprogramma mag gebruiken in de klas zonder dat daar kosten tegenover staan.
  • Je verplicht bent om naamsvermelding te doen als je de lessen geeft. Communicatie is Alles door Paul Neuteboom. Je mag het lesprogramma dus niet geven onder een andere naam en/of de auteur weglaten.
  • Je het lesprogramma niet commercieel mag inzetten. Je mag dus geen geld vragen voor het geven van de lessen. Het regulier onderwijs valt niet onder commercieel. Ben jij van NCOI of soortgelijke commerciële instellingen dan mag je GEEN geld vragen voor het geven van de lessen en/of het verspreiden van de inhoud.
  • Je mag het lesprogramma aanpassen en aanvullen naar eigen wens. Je mag zelfs een heel lesprogramma bouwen op basis van alle materialen, MITS je deze lessen onder dezelfde licentievoorwaarden ter beschikking stelt. Dus, naamsvermelding, niet commercieel en ook jouw materiaal mag aangevuld en aangepast worden.

Aanpassingen aan het lesprogramma

Communicatie is Alles kan op elk moment aanpassingen doen aan het lesprogramma. Daarvoor is geen toestemming nodig van geregistreerde gebruikers. Indien nodig worden deze personen geïnformeerd over de veranderingen. Kleine wijzigingen worden niet gecommuniceerd.

De licentie

Als je je registreert voor het lesprogramma gelden de voorwaarden zoals benoemd in de e-mail die je ontvangt ter bevestiging.  De voorwaarden op deze pagina blijven gelden zolang ze niet in strijd zijn met de voorwaarden in de e-mail. Als dat gebeurt, gelden de voorwaarden in de e-mail en blijven de overige voorwaarden op deze pagina gelden.

Niet aansprakelijk

Communicatie is Alles is niet aansprakelijk voor gevolgen van het geven van de lessen in de klas of daarbuiten. Net zo min is Communicatie is Alles aansprakelijk voor gevolgen van het gebruik van de informatie op de website of in andere communicatiemiddelen.

Geen garantie voor geluk en succes

Alhoewel de grondstelling is dat je goede communicatie helpt om een gelukkig en succesvol leven te leiden, kan ik dat niet garanderen. Als het kon, deed ik het.

Niet aansprakelijk indien niet beschikbaar

Communicatie is Alles doet zijn uiterste best om een stabiele online dienst te leveren. We zijn daarbij echter afhankelijk van de diensten van anderen. Communicatie is Alles stelt uitdrukkelijk niet aansprakelijk wanneer de dienst niet beschikbaar is.

Content toevoegen aan de site

Informatie die wordt toegevoegd aan deze site door middel van feedback, commentaren of anderzijds dienen verschoond te blijven van aanstootgevend taalgebruik of links naar aanstootgevende informatie. Wanneer een gebruiker hier niet aan voldoet, wordt hij of zij verwijderd.

Aanpassingen aan de algemene voorwaarde

Als Communicatie is Alles de algemene voorwaarden aanpast, zullen de aanpassingen worden gecommuniceerd via de website of via e-mail.

Nederlands recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden behandeld door de Rechtbank te Den Haag.