Algemene Voorwaarden Lesprogramma

Geheel in de stijl van het lesprogramma zijn ook de algemene voorwaarden van Communicatie is Alles persoonlijke, logisch geformuleerd en met zo min mogelijk juridische termen doorspekt. Dat maakt ze de moeite van het lezen waard.

Over Communicatie is Alles

Communicatie is Alles is een rechtspersoon in Nederland en ingeschreven bij de KvK Rijnland te Den Haag. Communicatie is Alles is meer dan een organisatie, het is een ideaal. De missie is Communicatie op het Curriculum krijgen.

Over jou

Als je je registreert ga je een verbintenis aan met Communicatie is Alles. Dat doe je niet alleen op persoonlijke titel maar ook uit naam van de (onderwijs)organisatie waarvoor je werkzaam bent. Het betekent simpelweg dat je je aan de regels houdt die zijn opgesteld in deze voorwaarden. Het betekent ook je aan de betalingsverplichting voldoet die ontstaat bij het afnemen van een licentie. Voor gebruikers die zich alleen registreren voor de gratis lessen ontstaat er uiteraard geen betalingsverplichting.

Over het lesprogramma

Het lesprogramma Communicatie is Alles bevat 28 lessen. Het bestaat uit evenzoveel lespagina’s met daarop lesdoelen, werkvormen, presentaties, communicatie naar ouders en meer.

Daarnaast vind je pagina’s die je helpen om de lessen binnen jouw instelling optimaal in te zetten. Zoals een introductie, instructie hoe je je kunt voorbereiden, hoe je een werkboekje kunt maken van de lessen en meer.

De online omgeving

Het lesprogramma is te vinden binnen de online omgeving van Communicatie is Alles. Om toegang te krijgen is een account nodig. Dit account bestaat uit een gebruikersnaam, wachtwoord en alle verdere gegevens die worden gevraagd tijdens registratie.

Het account is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om de gebruikersnaam en wachtwoord te delen met andere personen. Elke natuurlijke of rechtspersoon kan eenvoudig zelf een account aanmaken bij Communicatie is Alles.

Licentie per klas / groep

De kosten van het lesprogramma bestaan uit een licentie per klas / groep. Voor elke klas of groep moet een losse licentie aangeschaft worden.

Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan om (delen) van het lesprogramma te kopiëren. Alle rechten van het lesprogramma liggen bij Communicatie is Alles. Het is een enorme klus geweest om het lesprogramma van de grond af op te bouwen. Ik ga er vanuit dat mensen daar respect voor hebben maar het moet even genoemd zijn natuurlijk.

Overtreding van deze voorwaarde leidt tot het sluiten van het de online omgeving voor de natuurlijk persoon en onderwijsinstelling waarbij deze werkzaam is.  Daarnaast zal Communicatie is Alles eventuele schade verhalen op de onderwijsinstelling.

Aanpassingen aan het lesprogramma

Communicatie is Alles kan op elk moment aanpassingen doen aan het lesprogramma. Daarvoor is geen toestemming nodig van geregistreerde gebruikers of licentiehouders. Indien nodig worden deze personen geïnformeerd over de veranderinen. Kleine wijzigingen worden niet gecommuniceerd.

De licentie

Als je een licentie afneemt voor het lesprogramma gelden de voorwaarden zoals benoemd in de e-mail die je ontvangt ter bevestiging. Daarin staan o.a. de prijs en de looptijd van de licentie vermeld. De voorwaarden op deze pagina blijven gelden zolang ze niet in strijd zijn met de voorwaarden in de e-mail. Als dat gebeurt, gelden de voorwaarden in de e-mail en blijven de overige voorwaarden op deze pagina gelden.

Niet aansprakelijk

Communicatie is Alles is niet aansprakkelijk voor eventuele gevolgen van het geven van de lessen. Alles lessen zijn erop gericht om kinderen en volwassenen stevig in de wereld te zetten. Helaas hebben sommige personen problemen die zelfs met het leukste en beste emotionele programma niet op te lossen zijn.

Geen garantie voor geluk en succes

Alhoewel de grondstelling is dat je goede communicatie helpt om een gelukkig en succesvol leven te leiden, kan ik dat niet garanderen. Als het kon, deed ik het. Maar als dat waar was, had ik het lesprogramma in het geheel niet hoeven schrijven.

Niet aansprakelijk indien niet beschikbaar

Communicatie is Alles doet zijn uiterste best om een stabiele online dienst te leveren. Ik ben daarbij echter afhankelijk van de diensten van anderen. Communicatie is Alles stelt uitdrukkelijk niet aansprakelijk wanneer de dienst niet beschikbaar is. Communicatie is Alles is op tot nu toe 24/7 beschikbaar dus de situatie lijkt niet vaak voor te komen.

Aanpassingen aan de algemene voorwaarde

Als Communicatie is Alles de algemene voorwaarden aanpast, zullen de aanpassingen worden gecommuniceerd via de website of via e-mail.

Nederlands recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden behandeld door de Rechtbank te Den Haag.