Laatste update 30 maart 2021
Lees ook de Algemene Voorwaarden >> 

Welke gegevens worden verwerkt bij Communicatie is Alles?

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens bij Communicatie is Alles

Onze missie is om Communicatie op het Curriculum te krijgen. Met dat doel is het nodig om contact te leggen met een breed scala aan mensen die werkzaam zijn in het onderwijs of leveranciers aan het onderwijs.

Via telefonisch contact, e-mailcontact, de nieuwsbrief, social media en verdere middelen proberen wij het onderwijs in Nederland ervan te overtuigen dat Communicatie een onderbelicht element is in het Nederlandse onderwijs en brengen het lesprogramma Communicatie is Alles onder de aandacht.

De gegevens die verzameld worden ten behoeve van bovenstaand doel, worden op geen enkele andere wijze gebruikt.

Cookies

De website Communicatie is Alles gebruikt cookies om het gebruik van de site te optimaliseren. Op dit moment gebruikt Communicatie is Alles alleen first party cookies en dus geen cookies van “Third parties” als Google, YouTube of Facebook.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die worden verzameld zijn: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, mobiel nummer, naam van de school, e-mailadres en functie.

Persoonlijk contact

Indien je persoonlijk contact hebt met Communicatie is Alles, worden je persoonsgegevens vastgelegd in een CRM-systeem. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de communicatie tussen jou en Communicatie is Alles en worden nooit met derden gedeeld of verkocht.

Elk persoonlijk contact met Communicatie is Alles wordt opgevolgd met een persoonlijke e-mail. Als in het gesprek permissie is gegeven voor (bulk)e-mailcommunicatie staat dat expliciet in de e-mail.

Indien je toch liever geen e-mails ontvangt van Communicatie is Alles kun je die permissie direct weer intrekken door een reply te sturen met het verzoek de permissie in te trekken.

Permissie voor (bulk) e-mailcommunicatie

Wanneer je je inschrijft voor de e-mailcommunicatie (nieuwsbrief) van Communicatie is Alles, leggen we je e-mailadres vast. Elke e-mail bevat een uitschrijflink waarmee je je direct kunt uitschrijven.

Wil je je nu uitschrijven van alle bulk e-mailcommunicatie van Communicatie is Alles? Stuur dan een e-mail naar paul@communicatieisalles en vermeld het e-mailadres dat je wilt uitschrijven.

Persoonlijke e-mails

Het is niet mogelijk om je uit te schrijven voor e-mails die niet “Bulk” (lees massacommunicatie) verzonden zijn. Dit zijn persoonlijke e-mails waarvoor geen aparte toestemming vereist is volgens de Nederlandse wet.

E-mailcommunicatie als lid van Communicatie is Alles

Als lid ontvang je e-mails van Communicatie is Alles. Het is niet mogelijk om je uit te schrijven voor e-mails die nodig zijn voor de correcte levering van de producten en diensten. Zo zal je geen uitschrijflink vinden in een e-mail over een update van het lesprogramma omdat die e-mail van belang is voor het optimaal uitvoeren van het lesprogramma.

Inzage in je gegevens

Je kan op elk moment een verzoek indienen om te vragen welke gegevens Communicatie is Alles van jou heeft vastgelegd. Stuur hiervoor een e-mail naar paul@communicatieisalles.nl. Je verzoek wordt binnen drie dagen verwerkt

Verwijderen van gegevens

Je kunt op elk moment verzoeken  om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar paul@communicatieisalles.nl. Je verzoek wordt binnen drie dagen verwerkt